Archive for Wrzesień, 2013

Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe

W latach 90-tych XX wieku zaczęto stosować w naszym kraju znane już od dawna w Europie Zachodniej Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe, zwane w skrócie BSO. Technika ta zyskała w naszym kraju dużą popularność, uznawana jest bowiem za najłatwiejszą technikę ociepleniową. To powszechne przekonanie o łatwości wykonania ocieplenia techniką BSO sprawiło, że wiele ekip budowlanych wykonujących ocieplenia metodą BSO popełnia bardzo wiele błędów. Warto poznać, jakie błędy są najczęściej popełniane w trakcie prac ociepleniowych metodą BSO. Bardzo wielu wykonawców pomija etap przygotowania podłoża pod ocieplenie metodą BSO. Etap ten jest najczęściej pomijany przy ocieplaniu budynków już starszych. W budynkach tych przygotowanie podłoża zajmuje bowiem bardzo wiele czasu. Jednak pominięcie oczyszczenia i wzmocnienia podłoża może nawet doprowadzić do odspojenia ułożonej warstwy termoizolacyjnej. W celu uniknięcia takiej fuszerki powinniśmy umówić się z wykonawcą ocieplenia, że dokonamy odbioru podłoża przed pokryciem go termoizolacją. Często popełnianym błędem jest także używanie zawilgoconego materiału ociepleniowego. Błąd ten jest szczególnie często popełniany w przypadku, kiedy materiałem ocieplającym jest wełna mineralna. Użycie takie materiału może przyczynić się do powstania odbarwień na tynku.

Plastyfikatory firmy Lafarge

Wśród różnorodnych materiałów budowlanych na uwagę zasługują plastyfikatory firmy Lafarge Nida. Stosowanie plastyfikatorów produkowanych przez firmę Nida pozwala zaoszczędzić na kosztach zaprawy cementowej. W plastyfikatorach tych nawet 10 % kruszywa i cementu zastępowane jest powietrzem. Plastyfikatorów Lafarge Nida można używać zamiast wapna. Zaprawa przygotowana z tymi plastyfikatorami nadaje zaprawie plastyczność i płynność. W zaprawach z plastyfikatorami znacznie ograniczona została ilość wody. Dzięki temu zaprawa wysycha znacznie szybciej oraz równomierniej. Stosując plastyfikatory osiągamy także doskonałe połączenie kruszywa oraz zmniejszamy wypływanie wody z przygotowywanej mieszanki. Dodatek plastyfikatorów sprawia także, że zaprawa zyskuje większą przyczepność do podłoża. Zaprawa przygotowana z użyciem plastyfikatorów jest znacznie trwalsza od zaprawy, która powstała bez dodatku plastyfikatorów. Dzięki plastyfikatorom zaprawa staje się także znacznie bardziej odporna na działanie niskich temperatur. Znacznie mniejsze szkody powstają także w okresie zimy, kiedy stosowane są substancje do odlodzenia i rozmrożenia powierzchni. Stosowanie plastyfikatorów niemal do zera ogranicza ryzyko powstania mikropęknięć. Użycie plastyfikatorów wydatnie poprawia także termoizolacyjne właściwości zaprawy.

Dachówki RuppCeramika Rubin 11 V

Firma Monier wprowadziła na polski rynek materiałów budowlanych nowy wzór dachówek ceramicznych RuppCeramika o nazwie Rubin 11 V. Dachówki RuppCeramika to dachówki wielkoformatowe. Takie same są także dachówki Rubin 11 V. Dachówki Rubin 11 V to dachówki z jednej strony bardzo wygodne w użyciu, a z drugiej strony dachówki niezwykle ekonomiczne. Dachówki te dostępne są w kolorze czarnym, brązowym, miedzianym, antracytowym oraz w kolorze buku. W dachówkach Rubin 11 V połączone zostało klasyczne piękno dachówek ceramicznych z nowoczesnością. Dachówki te wyróżniają się na rynku innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi. Dachówki Rubin 11 V są dachówkami bardzo uniwersalnymi. W trakcie prac dekarskich można je przesuwać do 3,5 cm. Dachówki Rubin 11 V pozwalają wykonać krycie dachu na szerokość 2,36 m, zaś długość krycia tymi dachówkami to nawet 3,7 m. Dachówek Rubin 11 V można używać do krycia dachów na nowych budynkach oraz do krycia dachów znajdujących się na starych budynkach. Tak wielorakie zastosowanie możliwe jest dzięki niskiej wadze dachówek (3500g). Producent dachówek Rubin 11 V udziela na nie 20-letniej gwarancji. Dodatkowo dachówki te mają 5-letnią gwarancję odporności na mróz. Bliższe informacje na temat tej dachówki znajdziemy na stronie internetowej www.ruppceramika.pl lub pod numerem infolinii 0 801 900 555.

O folii dachowej

Budowę dachu można znacznie przyspieszyć dzięki zastosowaniu folii dachowych. Folią dachową można zastąpić deskowanie lub papę, które stosuje się przy wykonywaniu spadzistego dachu pokrywanego blachą dachówkową, blachą trapezową lub dachówkami. Decydując się na zastosowanie folii dachowej należy wybrać taki rodzaj folii, który będzie charakteryzował się wysokimi parametrami paroprzepuszczalnymi. Folia dachowa o wysokich parametrach paroprzepuszczalnych bardzo dobrze odprowadza wilgoć z konstrukcji dachu. Jest jednocześnie bardzo dobrym zabezpieczeniem konstrukcji dachu przed wodą, która może przedostać się poprzez ewentualne nieszczelności w pokryciu dachu. Folia będzie zabezpieczała konstrukcję dachu także przed podwiewanym w okresie zimy śniegiem. Folię dachową należy układać na krokwiach. Każde pasmo folii może być układane wzdłuż lub w poprzek krokwi. Do jej przymocowania do krokwi używa się zszywek. Po przymocowaniu folii do krokwi należy ją jeszcze dodatkowo zabezpieczyć mocując łaty i kontrłaty. Użycie folii dachowej nie wyklucza możliwości wykonania ocieplenia dachu. Ocieplenie dachu wykonuje się po zamocowaniu folii. Dach można ocieplić przy użyciu wełny mineralnej. Ponieważ folie dachowe mają wysokie parametry paroprzepuszczalne układając ocieplenie można zrezygnować ze szczeliny wentylacyjnej.

Remont elewacji domu

Przystępując do remontu elewacji domu nie musimy ubiegać się o pozwolenie na budowę. Od tej zasady jest jednak pewien wyjątek. Uzyskania takowej zgody wymaga remont elewacji budynku, który jest wpisany do rejestru zabytków. Chcąc wykonać remont elewacji takiego budynku będziemy musieli uzyskać nie tylko pozwolenie na budowę, ale także uzyskać zgodę konserwatora zabytków na wykonanie remontu elewacji. Zezwolenie na budowę jest potrzebne także w sytuacji kiedy remont elewacji połączony jest z ociepleniem budynku. Takie pozwolenie wymagane jest w przypadku, kiedy budynek przekracza wysokość 12 m. Raczej więc nie będziemy musieli występować o pozwolenie na budowę, gdyż rzadkością są domy jednorodzinne, których wysokość przekracza 12 m. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy zamierzają wykonać remont elewacji domu muszą jednak dokonać zgłoszenia planowanych prac. Zgłoszenie prac składamy w starostwie powiatowym. Musimy tego dokonać minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac remontowych. Zgłoszenie powinno zawierać termin rozpoczęcia prac przy remoncie elewacji, sposób ich wykonania, ich zakres i rodzaj. Niezbędne jest dołączenie do zgłoszenia oświadczenia, że remontowana nieruchomość stanowi naszą własność. W przypadku remontu elewacji domu stojącego przy granicy działki potrzebujemy także zgody sąsiada.

O tynkach cienkowarstwowych

Tynk cienkowarstwowy układany jest na izolacji termicznej. Tego typu tynki zaczęto układać dopiero w chwili, kiedy domy zaczęto ocieplać metodą lekka mokrą. W odróżnieniu od tynków tradycyjnych tynki cienkowarstwowe mają bardzo bogate faktury i kolorystykę. Wykonanie tynków cienkowarstwowych jest także prostsze od wykonania tynków tradycyjnych. Tynki cienkowarstwowe układane są na płytach wełny mineralnej lub na płytach styropianowych. Grubość tynku cienkowarstwowego wynosi od 2 do 10 mm. Tynki cienkowarstwowe mogą być wykonane także na podłożu cementowym, betonowym lub na tynku cementowo-wapiennym. Wśród tynków cienkowarstwowych dostępne są tynki silikonowe, mineralne, silikatowe i żywiczne. Tynki cienkowarstwowe mineralne są tynkami bardzo trwałymi. Tynki te doskonale zabezpieczają ściany przed wodą deszczową. Tynki te są dostępne w małej ilości kolorów. Dlatego wiele osób decyduje się po nałożeniu tynku mineralnego na pokrycie go paroprzepuszczalną farbą elewacyjną. Tynki silikatowe przepuszczają parę wodną, ale jednocześnie są odporne na wodę deszczową. Tynki silikatowe są bardzo trwałe. Ich stosowanie zalecane jest szczególnie w przypadku domów budowanych w dużych miastach. Tynki żywiczne dostępne są w bardzo dużym wyborze kolorów. W porównaniu z innymi rodzajami tynków ich paroprzepuszczalność jest dość niska.

Wykonujemy elewację budynku

Elewację budynku można wykonać z płytek elewacyjnych, które zostały wykonane z kamienia, gresu, silikatu lub klinkieru. Taka elewacja jest lekka, a jednocześnie bardzo estetyczna. Grubość tych płytek wynosi od 8 do 20 mm. Ze względu na taką grubość płytki elewacyjne mogą być stosowane jako materiał elewacyjny na nowych, ale także na starych domach. Długość płytek elewacyjnych wynosi od 21 do 29 cm, a szerokość od 5 do 7 cm. Płytki elewacyjne mogą być używane na wszystkich rodzajach podłoża. Do ich mocowania używa się kleju. Płytki elewacyjne powinny być układane metodą podwójnego smarowania. Oznacza to, że zaprawę klejową należy nałożyć zarówno na podłoże, do którego będą przyklejane płytki, jak też i na same płytki. Kładąc płytki metodą podwójnego smarowania w trakcie montażu płytek nie powstaną puste przestrzenie, gdyż dociśnięcie płytek sprawi, że zaprawa wypełni przestrzeń pod płytkami. W przypadku klejenia płytek tą metodą konieczne jest kładzenie warstwy kleju o takiej grubości, jaką zalecił producent kleju. Do klejenia płytek elewacyjnych powinno się stosować kleje elastyczne, które mogą być używane na zewnątrz. Klej do płytek elewacyjnych powinien być także mrozoodporny. Płytki zaczynamy układać od ościeżnicy. W następnej kolejności powinny zostać przyklejone na narożach budynku.

Krótko o cokole

Elewację domu przed zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi chroni cokół. Cokół jest dolnym pasem elewacji. Ze względu na swoją funkcję powinien więc być wykonywany przy wykonywaniu elewacji budynku. Do wykonania cokołu powinno używać się materiałów trwałych. Cokół wykonany z trwałych materiałów będzie nie tylko zdobił dom, ale przede wszystkim chronił go przed wilgocią. Wysokość cokołu powinna wynosić od 40 do 100 cm. Cokół niski o szerokości 20 cm nie będzie stanowił zabezpieczenia dla ścian przed deszczem. Najlepszym rozwiązaniem jest cokół, który został cofnięty do lica ściany. Można też wykonać cokół wysunięty przed lico ściany. Taki cokół musi jednak zostać zabezpieczony poprzez wykonanie obróbki blacharskiej. Do wykończenia cokołu można użyć bardzo różnorodnych materiałów. Cokół może zostać wykończony płytkami klinkierowymi lub płytkami silikatowymi. Płytki silikatowe wymagają zabezpieczenia przed wilgocią, takiego zabezpieczenie nie jest konieczne w przypadku płytek klinkierowych. Cokół można wykończyć także płytkami kamiennymi. Rozwiązanie to jest bardzo efektowne, ale dość drogie. Do wykończenia cokołu można użyć również tynku mozaikowego. Tynk mozaikowy jest odporny na działanie wilgoci, trudno uszkodzić go mechanicznie. Nie może być jednak stosowany na elewacji wykonanej z tworzyw sztucznych oraz na tynkach wapiennych.

Zanim wybudujemy dom

Budowa domu to z całą pewnością zadanie, które pochłonie nas bez reszty. Jeszcze przed przystąpieniem do niej musimy pomyśleć o wielu naprawdę istotnych kwestiach. Jeżeli mamy już zakupioną działkę pod budowę sprawa jest prostsza. Jeżeli natomiast działki jeszcze nie mamy musimy zacząć od ustalenia jej optymalnej lokalizacji oraz pieniędzy, które możemy na jej zakup przeznaczyć. Warto poważnie zastanowić się nad miejscem gdyż budowa domu to inwestycja na lata. Z pewnością nie będziemy chcieli się zbyt szybko wyprowadzać tylko dlatego, że okaże się, że z miejsca, w którym wybudowaliśmy dom nasze dziecko nie może dostać się do szkoły. Kiedy kwestie działki mamy już załatwione musimy zastanowić się nad tym z czego nasz dom ma powstać. Rozwiązaniem najbardziej standardowym jest oczywiście dom murowany. Budowa takiego domu trwa jednak dość długo. Jeżeli chcemy aby dom powstał naprawdę szybko powinniśmy wybrać dom w konstrukcji szkieletowej. Z całą pewnością nie należy się jej obawiać. Domy stawiane w ten sposób są naprawdę bardzo trwałe i odporne na wiele czynników atmosferycznych. Jeżeli z kolei zależy nam na wyjątkowej jakości domu powinniśmy zdecydować się na dom z drewna. Są to domy nie tylko piękne, ale również niezwykle trwałe. W takich domach mieszka się naprawdę wspaniale. Budowy drewnianego domu nikt jeszcze nie żałował.

Typy okien połaciowych

Jeżeli chcemy aby w naszym domu znajdowało się poddasze użytkowe musimy wiedzieć, że konieczne będzie jego doświetlenie. Doskonale nadają się do tego okna połaciowe. Zanim jednak udamy się do sklepu aby takie okno zakupić powinniśmy wiedzieć, że dostępnych jest kilka rodzajów okien połaciowych. Możemy zdecydować się na okno klapowe, wyłaz dachowy, balkon dachowy lub też na okno klapowo – obrotowe. Okno klapowe spotykane jest najczęściej. Jego montaż a także zakup pochłania bowiem najmniej pieniędzy. Okna tego typu poleca się tym osobom, które lubią wyglądać przez okno. Ten rodzaj okna nie ogranicza bowiem niczym tej czynności. Jeżeli z kolei chcemy kupić okno połaciowe, które będzie się bardzo wygodnie myło z całą pewnością powinniśmy zdecydować się na okno klapowo – obrotowe. Skrzydło takiego okna obraca się w połowie swojej długości. Skrzydła mocowane są na specjalnych prowadnicach. Ciekawym rozwiązaniem jest z całą pewnością balkon dachowy. Trzeba jednak wiedzieć, że balkonu dachowego nie zamontujemy w każdym dachu. Aby jego montaż był możliwy dach musi charakteryzować się kątem nachylenia nie mniejszym jak czterdzieści stopni i nie większym jak pięćdziesiąt stopni. W dachach, które mają mniejszy lub większy kąt nachylenia zamontowanie balkonu dachowego jest po prostu niemożliwe.

.