Podstawowe kwestie terminologiczne

Mówiąc o architekturze warto zacząć od wyjaśnienia podstawowych kwestii terminologicznych. Przede wszystkim należy wyjaśnić czym w ogóle jest architektura. Definicji architektury możemy w literaturze odnaleźć co najmniej kilka. Niektóre te definicje są dosyć zaskakujące. Najbardziej zaskakująca zdaje się być, którą podaje Egon Eiermann. Mówi on, że architektura wcale nie jest sztuką, a jedynie czystym procesem ludzkiego rozumowania. Podkreśla on w swojej definicji, że architektura powstaje z różnorakich uwarunkowań wśród których najważniejsze zdają się być uwarunkowania funkcjonalne oraz ekonomiczne. Z kolei Witruwiusz mówi, że architektura to działalność, która ma polegać na zachowaniu trzech zasad: zasady piękna, użyteczności oraz trwałości. Jak widać definicje architektury mogą się między sobą bardzo mocno różnić. Najprościej można architekturę zdefiniować jako sztukę projektowania różnorakich budynków oraz wynikającą z tego umiejętność ich wybudowania oraz skonstruowania. Warto wspomnieć także o tym, że obok tradycyjnej architektury istnieje także architektura krajobrazu, która zajmuje się tworzeniem i przekształcaniem krajobrazu, który otacza człowieka. To właśnie architekt krajobrazu może zająć się zaprojektowaniem naszego ogrodu. Warto także wspomnieć, że zawodu architekta nie może wykonywać każdy.

Both comments and pings are currently closed.
.