nieruchomosci do sprzedania1

nieruchomosci do sprzedania2

nieruchomosci do sprzedania3

nieruchomosci do sprzedania4

nieruchomosci do sprzedania5

 

Architektura Louisa Sullivan’a

Prekursorem ascetycznego funkcjonalizmu w nowoczesnej architekturze był przedstawiciel chicagowskiej szkoły architektów Louis Sullivan, który żył w latach 1856 – 1924. W 1899 roku zaprojektował on Carson, Pirie and Scott Department Story o ogromnych, horyzontalnych oknach. Budynek ten stał się wzorem dla wielu innych wznoszonych w Ameryce drapaczy chmur. Mimo, że Sullivan był prekursorem ascetycznego w formie funkcjonalizmu, lubił wykorzystywać w swych projektach elementy secesji, traktując je jako dekoracje w swoich budowlach. Z secesji czerpało wiele pomysłów także wielu innych słynnych architektów. Był wśród nich między innymi szkocki architekt Charles Mackintosh, który w swoich projektach stosował wydłużona secesyjne formy, łącząc je z modernistycznymi tendencjami. Jednak najsłynniejszym przedstawicielem secesyjnych architektów jest hiszpański architekt Antonio Gaudi, który żył w latach 1852 – 1926. Jego budowle, z kościołem Sagrada Familia i Casa Mila do dnia dzisiejszego olśniewają fantazją swojego twórcy. Read more »

Wyzwania XIX wieku

Przed architektami XIX wieku stanęły nowe wyzwania spowodowane gwałtownym rozwojem miast i industrializacją. Początkowo przystosowywali oni istniejące, konwencjonalnie zaprojektowane budowle do pełnienia nowych funkcji użytkowych. Zewnętrzny wygląd i wewnętrzne pomieszczenia większości z tych budowli pozostawały jednak niezmienione, a przy projektowaniu nowych gmachów, fabryk czy dworców kolejowych w dalszym ciągu wykorzystywano style klasyczne, takie jak na przykład gotyk. Coraz częściej w środowisku architektów dochodziły jednak do głosu środowiska, które przyszłość architektury wiązały z rodzącymi się właśnie nowymi technologiami. Pierwszym przejawem tych tendencji był zbudowany w 1851 roku londyński Crystal Palace wzniesiony na potrzeby Wielkiej Wystawy. Budynek przypominał swą konstrukcją wielką szklarnię zbudowany został bowiem z metalowej kraty, która została podzielona szybami. Budynek Crystal Palace był niezwykle funkcjonalny, prosty w konstrukcji i tani, ale poza budynkami przemysłowymi nie wznoszono podobnych obiektów. Read more »

Klasycystyczny styl barokowy

W XVII i w pierwszej połowie XVIII wieku we Francji, Anglii, Skandynawii, Holandii oraz na terenie północnych Niemiec rozwijał się styl nazywany klasycyzmem lub barokowym klasycyzmem. Styl ten dążył do spokoju, prostoty i harmonii. Był statyczny, przejrzysty, stroniący od przepychu i przesady, oszczędny w dekoracji. Jego twórcy za wzór stawiali sobie budowle antyczne, korzystali więc ze sztuki starożytnej. Powstawały budowle z przewagą prostych linii, bryły budowli były uproszczone, a ich części składowe zmniejszone do minimum. Główne wejścia zarówno ko kościołów, jak i do budowli świeckich, tworzone były na wzór kolumnowych portyków w starożytnych świątyniach rzymskich. Przedstawicielem tego gatunku w architekturze był między innymi włoski architekt A. Palladio, który jako pierwszy wprowadził do świeckiej budowli centralny portyk kolumnowy. Read more »

Architektura okresu baroku

Jednym z największych włoskich architektów okresu baroku był Francesco Borromini, architekt bardzo nowatorski i śmiały. Miał on zwyczaj lekceważyć utarte wcześniej konwencjonalne zasady. Dzięki temu powstawały budowle o dość ekscentrycznych kształtach wznoszone na niespotykanych wcześniej planach. Borromini wprowadził do swoich budowli wyginane ściany, które przeplatane były wypukłymi i wklęsłymi formami oraz faliste fasady, które miały potęgować efekty światłocienia. Jego najbardziej znaną budowlą jest niewielki kościół San Carlo alle Quatro Fontane w Rzymie, który został zbudowany na planie czterech przenikających się owali i nakryty owalną kopułą. W ślady Borrominiego poszedł inny włoski architekt Guarino Guarini, który dodatkowo stosował swobodnie wyginające się i krzyżujące gurty na sklepieniach. Jego fascynację gotyckimi i arabskimi konstrukcjami najlepiej widać w kościele San Lorenzo. Kopuła tego kościoła wsparta jest na żebrach, które tworzą ośmioboczną gwiazdę. Inny znakomity włoski architekt okresu baroku to Giovanni Bernini, Read more »

Początki architektury chrześcijańskiej

Początki architektury chrześcijańskiej wiążą się z rokiem 313. W tym roku chrześcijaństwo zostało religią państwową, w całym cesarstwie rządzonym przez Konstantyna Wielkiego przystąpiono do wznoszenia monumentalnych świątyń. To właśnie w czwartym wieku narodziły się podstawowe typy kościoła, które królowały w budownictwie sakralnym przez kilka następnych stuleci. Na zachodzie Europy najpopularniejszą formą architektoniczną była bazylika, dla powstania której inspiracją były pochodzące z okresu starożytnego Rzymu świeckie bazyliki. Wznoszono trzy- lub pięcionawowe bazyliki, której najwyższą częścią była nawa środkowa. Kolumny, które dźwigały architraw lub półkoliste arkady najczęściej pochodziły z antycznych budowli. Często nad półkolistymi arkadami znajdowały się otwarte trybuny czyli empory. We wczesnochrześcijańskiej bazylice ołtarz znajdował się w półkolistej absydzie, Read more »

O budowie domu

Wiele osób narzeka na mieszkanie w bloku. Uważają, że blok to miejsce ciasne, ponure i raczej nie nadające się do wychowywania dzieci czy posiadania psa. W większości wypadków jest to podejście słuszne. Z takiego podejścia wynika bardzo duże ostatnio zainteresowanie budową domu. Coraz więcej osób decyduje się na wzięcie gigantycznego kredytu, który będą spłacać latami i wybudowanie własnego, chociażby niewielkiego domku. Osoby te często jednak nie zdają sobie sprawy z tego jakie wielkie wyzwanie właśnie przed nimi staje. Budowa domu to nie jest bowiem prosta czynność. Wymaga załatwienia masy formalności oraz dopilnowania wielu spraw. Jeśli o czymś zapomnimy możemy spotkać się albo z wysoką karą albo na przykład zostać z domem, który niekoniecznie nadaje się do zamieszkania. Sytuacje kiedy przyszli właściciele domu nie pomyśleli o tym, że ekipę budowlaną trzeba czasem skontrolować nie brakuje. A takie sytuacje kończą się na ogół tragicznie. Może bowiem okazać się, że dom jest na przykład niezgodny z projektem. Read more »

O meblach antycznych

Wiele osób marzy o tym aby w ich domu stanął jakiś antyczny mebel. Niestety okazuje się, że meble te są tak koszmarnie drogie, że mało kto może sobie na taki zakup pozwolić. Do najbardziej pożądanych mebli antycznych należą biurka oraz sekretarzyki i sekretery. W związku z dużym zainteresowaniem tymi meblami ich ceny są rekordowo wysokie. Oczywiście cena takiego mebla uzależniona jest od epoki, z której pochodzi oraz od stanu w jakim jest. Im starszy mebel tym jego cena jest oczywiście wyższa. Im w lepszym stanie jest dane biurko czy sekretarzyk cena też staje się wyższa. Jakie ceny mogą osiągać tego typu meble? Cena może wahać się mniej więcej od dziesięciu aż do stu sześćdziesięciu złotych za jeden egzemplarz. Gdzie kupić takie meble? Oczywiście mebli antycznych nie kupimy w tradycyjnym sklepie meblowym. Mebli takich możemy szukać na aukcjach internetowych. Read more »

O budowie domu

Ostatnio daje się zaobserwować trend, który polega na tym, że coraz więcej osób sprzedaje swoje mieszkanie w bloku i przenosi się do własnego domu. Osoby te uważają, że własny dom jest najlepszym miejscem do życia. Zanim jednak się przeprowadzą czeka ich masa prac, które związane są z wybudowaniem domu. Oczywiście można kupić już gotowy dom jednak wtedy nie będziemy mieli pewności, że rozkład pomieszczeń będzie idealnie odpowiadał naszym wymaganiom. Budowa domu to ogromne wyzwanie. Wynika to między innymi z dużych nakładów finansowych, które trzeba włożyć w wybudowanie oraz wykończenie domu. Osoby, które przystępują do budowy domu bardzo często zaciągają ogromny kredyt, który później spłacają ładnych kilka lat. Jest to także duże wyzwanie ze względów logistycznych. Budowa domu rozpoczyna się bowiem od zakupu działki. Jeśli nie mamy działki budowlanej nie mamy gdzie domu wybudować. Trzeba pamiętać także o pozwoleniu na budowę, które musi uzyskać każda osoba, która chce wybudować dom. Bez tego pozwolenia budowa domu będzie nielegalna. Read more »

O architekturze krajobrazu

Mówiąc o architekturze warto wspomnieć także o architekturze krajobrazu. Coraz częściej słyszy się o architekturze oraz o architektach krajobrazu. Pojawia się więc pytanie czym owa architektura krajobrazu jest? W najprostszy sposób można ją określić jako kształtowanie otoczenia, w którym żyje człowiek. Kształtowanie to odbywa się poprzez odpowiednie stosowanie różnorodnych roślin, elementów małej architektury takich jak chociażby fontanny oraz elementów wodnych takich jak chociażby stawy czy jeziora. Bardzo ważne w definicji architektury krajobrazu jest to, że kształtując otoczenie życia człowieka ona zawsze uwzględnia naturalne ukształtowanie terenu. W przypadku pracy architektów krajobrazu nie spotkamy się na przykład z usuwaniem jakichś drzew tylko dlatego, że kolidują one z wizją architekta. Usuwaniu podlegają tylko te drzewa, które są chore i spróchniałe a ich dalsze bytowanie grozi niebezpieczeństwem dla człowieka. Architekt krajobrazu bierze też pod uwagę takie czynniki jak warunki glebowe czy klimatyczne. Read more »

O porządkach architektonicznych

Mówiąc o architekturze koniecznie trzeba wspomnieć o porządkach architektonicznych, których historia sięga aż czasów starożytnej Grecji. Pojawia się pytanie czym jest ów porządek architektoniczny? Można go zdefiniować jako pewien system dekoracyjno – konstrukcyjny. Zawiera on szereg elementów, które w określonym porządku mają ściśle określony kształt oraz proporcje. Proporcje te oblicza się za pomocą tak zwanych modułów, które obecne są w każdym porządku architektonicznym. Na porządek architektoniczny składa się podpora oraz tak zwane belkowanie. Na podporę składa się kolumna, która zawiera następujące elementy: trzon, głowicę oraz bazę. Elementem, na podstawie którego najłatwiej jest rozróżnić między sobą porządku architektoniczne jest głowica, która jest elementem najbardziej charakterystycznym. Do najbardziej znanych i najłatwiej rozróżnianych porządków architektonicznych, które jednocześnie uważane są za najbardziej podstawowe porządku zalicza się styl dorycki, koryncki oraz joński. Wyróżnia się jeszcze dwa porządki architektoniczne: Read more »

.